MODULE HỆ THỐNG

đăng ký demo thực tế

Phân hệ quản lý tài liệu, công văn

đăng ký demo thực tế

Phân hệ quản lý dự án

đăng ký demo thực tế

Quản lý giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng mua bán

đăng ký demo thực tế

Giải pháp app mobile

đăng ký demo thực tế

QUẢN LÝ BÀN GIAO, CẤP SỔ ĐỎ

đăng ký demo thực tế

Quản lý nghiệp vụ kế toán bán hàng bất động sản

đăng ký demo thực tế

Module chăm sóc khách hàng

đăng ký demo thực tế

QUẢN TRỊ thống kê, BÁO CÁO

đăng ký demo thực tế

Tin triển khai